Názov projektu: SELITEX - Second Life For Textile

Cieľ projektu:  Znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie

Výška poskytnutého grantu:  194 787 EUR

Názov a sídlo prijímateľa:  Wakivaky j.s.a., Kataríny Franklovej 5791/10, 90201 Pezinok

Miesto realizácie projektu:  Pezinok

„ Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky “

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.