PROJEKT SELITEX

Názov projektu: SELITEX - Second Life For Textile

Cieľ projektu:   Znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie

Výška poskytnutého grantu:   194 787 EUR

Názov a sídlo prijímateľa:   Wakivaky j.s.a., Kataríny Franklovej 5791/10, 90201 Pezinok

Miesto realizácie projektu:   Pezinok

„ Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky “

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.


Ďakujeme za podporu.Všeobecné informácie o projekte

V roku 2021 sme získali podporu z pograrmu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020 a rozpočtu SR.

Číslo projektu: BIN SGS01_2020_012

Názov projektu: SELITEX (Second Life for Textile).

Plánovaný termín ukončenia projektu: 28.2.2024

Celkové oprávnené výdavky: 216.430,- EUR a Grant: 194.787,= EUR

Cieľom projektu je posilniť našu konkurencie schopnosť.

Získaná podpora je rozdelená na 2 časti = nákup majetku a dotácia na mzdové náklady pre realizačný tím. Plánujeme rozšíriť technické vybavenie pre náš vývoj a výrobu. Dotáciu na mzdy využijeme najmä pre akceleráciu vývoja vybraných 3 produktov, transformáciu interných výrobno-obchodných procesov, registráciu nehmotného majetku a pre podporné obchodno-marketingové aktivity.

V rámci projektu sme sa zaviazali vytvoriť 12 pracovných miest s aspoň čiastkovým úväzkom. Počas realizácie projektu kumulatívne spracujeme cca 15 ton vyradeného textilného materiálu (upcyklácia). Majoritnú časť z tohto materiálu premeníme na produkty pre ďalšie použitie (pozri náš eshop). Zbytkový materiál z výroby upravíme a zhutníme. Takto upravený materiál následne v rámci cirkulárnej ekonomiky posunieme našim partnerom na ďalšie spracovanie (recyklácia).


Realizácia projektu – priebežný harmonogram. 

Výstupy a informácie z realizácie projektu

ID

Dátum

Popis

01

December 2021

Príprava interného realizačného plánu

Doplnenie projektu o ďalšie personálne kapacity
 Aktivácia partnerov a podporovateľov WAKIVAKY s cieľom predstaviť projekt a získať finančnú podporu 

02

Január 2022

Školenie interného tímu
 Príprava finančného plánu

Prieskum trhu pre nákupy vybavenia pre výrobu a dostupnosť vhodných priestorov pre finálny výrobný koncept

03

Február 2022

Postupné spracovanie podkladov pre technickú dokumentáciu k vybraným produktom
 Design a nastavovanie výrobného procesu

04

Február 2022

Aktualizácia mediálneho plánu
 Validácia a upresňovanie výstupov projektu
 Zmeny v procese obstarania vybavenia a materiálu

05

Marec 2022

Otváracia konferencia k projektu

06

Marec 2022

Vývoj produktu HACHAI a obalov pre office prešiel do fázy TRL 3 (proof of concept), Analýza cenovej politiky a optimalizácia biznis modelu
 Registrácia pre pridelenie EAN kódov

07

Apríl 2022

Príprava na registráciu Loga, brandu a prieskum zápisu pre dizajn
 Zmeny v procese reportovania a účtovania projektu
 Dizajn cieľového konceptu pre proces výroby
 Audit procesu spracovania upcyklovaného materiálu s korekciami pre výpočet objemu upcyklácie a recyklácie

08

Máj 2022

Spracovanie podnetov a interná diskusia s cieľom realizovať výber 3tieho produktu pre vývoj
 Validácia a zmeny procesu prípravy a implementácie podporných aktivít (externé eventy pre zber podnetov a reakcií zákazníkov na predstavené prototypy produktov)

Zmeny v procese reportingu a komunikácie s VA

09

Máj 2022

Spustenie prípravy novej web stránky a ďalších podporných komunikačných nástrojov a materiálov
 Zmeny v realizačnom tíme

10

Jún 2022

Prezentácia prototypov na akciách Dobrý trh a Sashe v tržnici
 Nákup drobného majetku pre výrobu a projektový manažment

11

Jún 2022

Registrácia značky WAKIVAKY a brandu HACHAI
 Zmeny v procese obstarania vybavenia pre vývoj a výrobu
 Audit procesu prípravy strihov a nákupu drobného materiálu pre krajčírov
 Ustálenie metodiky pre účtovanie projektových nákladov a vlastných dotácií do projektu

12

Júl 2022

Prezentácia prototypov na akcii POHODA
 Analýza vhodných eventov pre propagáciu projektu a produktov
 Príprava pre otvorenie B2B spolupráce a vyjasnenie komunikácie a ponuky pre B2E

Návrh pre balenie a doplnkovej dokumentácie, symbolov a značiek pre finálny produkt

13

August 2022

Obsadenie kľúčovej pozície zodpovednej za výrobu, sklad a logistiku
 Aktualizácia výrobného plánu pre jeseň/zima 2022
 Doplnenie krajčírov pre vývoj a zvýšenie kapacity pre výrobu
 Audit výrobných nákladov a aktualizácia cenovej politiky
 Postupný výber, testovanie a nákup šijacích strojov
 Audit dostupnosti textilného materiálu v automotive sektore a v príbuzných odvetviach
 Office produkty sú zaradené pod novým brandom FAINCASE, Vývoj produktu FAINCASE a HACHAI prešiel do fázy TRL 4 (validated in lab)

14

September 2022

Prezentácia novej webstránky na novej doméne wakivaky.eu
 Stabilizácia realizačného tímu, príprava a testovanie malej sériovej výroby, Otvorenie B2B kanálu a finalizácia podpornej obchodnej dokumentácie

Fotodokumentácia k projektu

Dobrý trh, Bratislava

  Sashe v Tržnici, Bratislava

Festival Pohoda, Trenčín

Ateliér, porady tímu

Prototypy, vývoj a testovanie